ψηφιακές δημιουργίες

Η ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ στην PyeongChang

Η DIASTASIS ήταν στην Κορέα, με μοναδικές, υψηλής...


Ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων.

Η κάλυψη κτηρίων με ψηφιακές εκτυπώσεις...


3D Printing

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια...


Digital printing on your own terms

Today’s printed communications are changing. Consumers who receive targeted...