Ισολογισμοί Διάστασις Α.Β.Ε.Ε.

Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014