ψηφιακές δημιουργίες

Η ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ στην PyeongChang

Η DIASTASIS είναι στην Κορέα, με μοναδικές,...


Ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων.

Η κάλυψη κτηρίων με ψηφιακές εκτυπώσεις...