ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Η κάλυψη κτηρίων με ψηφιακές εκτυπώσεις είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και εταιρικής παρουσίας. Αποτέλεσε και αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο προβολής για outdoor επικοινωνία μια και είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητη. Αντίθετα, πολύ συχνά, ένα καλυμμένο με εκτυπώσεις κτήριο, γίνεται σημείο αναφοράς ή και συνάντησης ειδικά όταν βρίσκεται σε κεντρική αρτηρία ή σε μια πιο μικρή πόλη. Το κόστος μιας τέτοιας ενέργειας είναι πολύ χαμηλό, συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα που έχει η προβαλλόμενη εταιρεία, ειδικά στην σημερινή ισχύουσα κατάσταση, όπου οι πόλεις μας δεν είναι πλέον φορτωμένες με πληθώρα μηνυμάτων. Η κάλυψη ενός κτηρίου είναι μία εργασία που απαιτεί σωστούς χειρισμούς, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο και ασφαλές. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια στατικής μελέτης για να εφαρμόσουμε τον ασφαλέστερο τρόπο στήριξης. Υπάρχουν δύο κύριοι μέθοδοι κάλυψης όψεων κτηρίων: Α) Διακόσμηση όψεων κτηρίων με ανάρτηση βινυλίων (μουσαμάδες). Β) Διακόσμηση όψεως με επικόλληση αυτοκόλλητων βινυλίων επί των υαλοπινάκων.

Α) Ψηφιακή εκτύπωση βινύλια (μουσαμάδες)
Η ψηφιακή εκτύπωση σε βινύλια (μουσαμάδες) γίνεται βασικά με δύο υλικά. Τον απλό μουσαμά και τον διάτρητο (mesh). Η επιλογή είναι ανά περίπτωση και έχει άμεση σχέση με το σημείο ανάρτησης καθώς και την καλυπτόμενη επιφάνεια. Σε χώρους με μεγάλες ανεμοπιέσεις και μεγάλες επιφάνειες, χρησιμοποιούμε τον διάτρητο μουσαμά (mesh). Διάτρητο μουσαμά (mesh) χρησιμοποιούμε επίσης και εκεί που θέλουμε να κάνουμε σκίαση, αφού αυτός ο τύπος μουσαμά κόβει το 40% του εισερχόμενου φωτός. Σε σταθερά «τυφλά» σημεία κτηρίων, όπου υπάρχει μεταλλική κατασκευή πλαισίου, προτιμάμε τον απλό μουσαμά. Δεν υπάρχει, πρακτικά, περιορισμός σε τετραγωνικά μέτρα κάλυψης με ψηφιακή εκτύπωση, αν έχουν γίνει όλες εκείνες οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες. Τα βινύλια είναι σε πλάτη έως 5 μέτρα (μικρή πλευρά υλικού) και θερμοκολλούνται αντίστοιχα, ώστε να δώσουν την επιθυμητή διάσταση. Στην Diastasis SA αναλαμβάνουμε και όλες τις ειδικές εργασίες που χρειάζονται τα βινύλια, όπως, τσέπες, μπουντούζια, μανίκια, ενισχύσεις με σχοινί και ιμάντες.
Β) Ψηφιακή εκτύπωση σε αυτοκόλλητα βινύλια

Η ψηφιακή εκτύπωση σε αυτοκόλλητα βινύλια έχει πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτοκόλλητα χρωματιστά σε διαφορετικά σχήματα και χρώματα ή αμμοβολές απλές ή και εκτυπωμένες. Συνήθως σε υαλοπίνακες κτηρίων καλύπτουμε ολικά ή σε ένα συγκεκριμένο σημείο, με αυτοκόλλητα ευκόλως αφαιρούμενα. Το διάτρητο αυτοκόλλητο «λειτουργεί» όπως ακριβώς και το διάτρητο βινύλιο (mesh), δηλαδή και εδώ έχουμε εμπόδιση κατά 30-40% του εισερχόμενου φωτός χωρίς όμως να χρειάζεται να κάνουμε μεταλλικές κατασκευές για ανάρτηση. Δεν υπάρχει, πρακτικά, περιορισμός σε τετραγωνικά μέτρα κάλυψης με ψηφιακή εκτύπωση. Στην Diastasis SA πριν από κάθε εφαρμογή, ακολουθούμε διαδικασία επιμέτρησης υαλοπινάκων, τεμάχιο-τεμάχιο, για απόλυτη ακρίβεια στην τελική εκτύπωση. Όλα τα αυτοκόλλητα επιδέχονται πλαστικοποίηση UV, παρατείνοντας σημαντικά το χρόνο ζωής τους.

Διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής στις ψηφιακές εκτυπώσεις εξαρτάται από τον χώρο που αυτές είναι τοποθετημένες αλλά και τις καιρικές συνθήκες όπως και την μόλυνση του περιβάλλοντος. Σε εσωτερικούς χώρους η διάρκεια ζωής φτάνει μέχρι και τα 5 έτη ενώ σε εξωτερικούς μέχρι τα 3 έτη. Η μεγάλη ηλιοφάνεια στην χώρα μας, για παράδειγμα, αλλά και το καυσαέριο, μειώνουν σημαντικά την διάρκεια ζωής των γραφικών σε εξωτερικές συνθήκες, ειδικά στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν πλαστικοποίηση, όπως συμβαίνει στους μουσαμάδες.